Free shipping over kr 500,00 & 60 days free returns included.

Finn nærmeste butikk
Handlevogn
Subtotal-
Shipping-
Total-

Kjøpsbetingelser

GENERELLE SALGSVILKÅR FOR SALG FRA BEDRIFT TIL KUNDE FOR NON-STOP DOGWEAR AS

- Versjon: 1.1. 2023 -

Les gjennom våre generelle kjøpsvilkår før du foretar et kjøp. Når du bestiller produkter, godtar du de nedenstående vilkårene og at det foreligger en bindende avtale mellom deg og Non-stop dogwear AS.

Non-stop dogwear AS
Holtevegen 395,
2372 Brøttum
Norway
Tlf.: +47 6234 1000
support@nonstopdogwear.com
www.nonstopdogwear.com
Mva.-nummer: 994 194 151

- heretter omtalt som "NSD" og/eller "vi/oss" -

1. OMFANG, DEFINISJONER, BEGRENSNINGER

1.1 De følgende generelle kjøpsvilkårene ("generelle vilkår") skal gjelde for alle nettbaserte salg og leveranser som foretas av NSD for salg til forbrukere (og dessuten til selskaper med de begrensningene som er definert og beskrevet i punkt 1.3 nedenfor) via forskjellige kommunikasjonsverktøy enten nettsteder og/eller nettlesere, heretter omtalt samlet som "kommunikasjonsverktøy".

1.2 "Forbrukere" er i lovens forstand myndige fysiske personer med en minstealder på 18 år som foretar en nettbasert kjøpstransaksjon som, i alt overveiende grad, ikke kan tilskrives verken deres kommersielle eller uavhengige profesjonelle aktiviteter.

1.3 "Selskaper" er i lovens forstand fysiske eller juridiske personer/kommersielle enheter som foretar en nettbasert kjøpstransaksjon i kraft av sin rolle som kommersiell eller uavhengig næringsenhet, men som bare kjøper NSD-produkter for sine egne personlige formål og bruksområder.

1.4 "Kunde(r)" og/eller "du", som det kollektivt omtales som her, er forbrukere og selskaper som definert i punkt 1.2 og 1.3 over.

1.5 "Produkter" er de produktene som blir produsert og/eller solgt av NSD, som vises i den respektive faktiske nettbaserte presentasjonen av nettbutikken vår, og som i henhold til vårt eget skjønn når som helst kan byttes og/eller endres.

1.6 De som unntas fra omfanget av disse generelle vilkårene og det tilsvarende nettbaserte salget på dette grunnlaget, er alle kommersielle forhandlere av NSD-produkter.

1.7 Kommunikasjonsverktøyene og innholdet i dem leveres gratis og "som de er" uten noen garantier av noe slag. Informasjonen som gis, har bare et generelt formål og utgjør ikke noe råd.

1.8 Vi verken erklærer eller garanterer at informasjonen i våre forskjellige kommunikasjonsverktøy er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert, eller at kommunikasjonsverktøyene er frie for virus eller andre skadelige komponenter. Dessuten leverer vi ikke spesifikk IT-infrastruktur eller konnektivitet. Dermed kan vi ikke erklære eller garantere at bruken av kommunikasjonsverktøyene vil fungere uavbrutt eller feilfritt. Vi gir heller ingen garantier eller erklæringer om bruken av innholdet i kommunikasjonsverktøyene når det gjelder tilstrekkelighet, nytte, riktighet, nøyaktighet, betimelighet, pålitelighet eller på annen måte, i hvert tilfelle i den maksimale utstrekning som er tillatt etter gjeldende lover.

1.9 All bruk av kommunikasjonsverktøyene skjer på kundens egen risiko. Verken NSD eller noen av dets medarbeidere, tillitsvalgte, styremedlemmer eller noen av dets representanter eller noen annen part som er involvert i å skape, produsere eller levere nettstedet og/eller appen, er ansvarlig for noen direkte skader, indirekte skader, spesielle skader, følgeskader eller andre skader som oppstår som følge av bruken av eller mangelen på evnen til å bruke innholdet i kommunikasjonsverktøyene, inkludert skader forårsaket av virus eller annen feil i eller ufullstendighet i informasjonen på nettstedet og/eller i appen eller ytelsen til produktene eller på annen måte som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse generelle vilkårene. Kundene har strengt forbud mot å bruke kommunikasjonsverktøyene til å legge ut eller sende informasjon og innhold som bryter eller kan bryte tredjeparts immaterielle rettigheter eller noen obligatoriske gjeldende lover eller forskrifter, inkludert men uten begrensning, all informasjon og alt innhold som er truende, injurierende, usant, diskriminerende, ulovlig, fornærmende og lignende, og som kan anses for å krenke rettighetene til en tredjepart. NSD forbeholder seg retten til når som helst og etter eget skjønn å nekte en besøkende, inkludert enhver kunde, tilgang til kommunikasjonsverktøyene når NSD anser bruken av dem for å være et brudd på disse generelle vilkårene.

1.10 Nettbasert salg og levering til selskaper vil bare bli akseptert av oss hvis de artiklene som bestilles, er til kundens personlige bruk og er begrenset til det antallet som er angitt i det nedenstående punkt 4.1 av disse generelle vilkårene.

1.11 Bestillingen din er bindende når den er lagt inn i nettbutikken vår. Du vil likevel ha tilbakekallingsrett som angitt i punkt 5 nedenfor. Når du bestiller varer via kommunikasjonsverktøyene, kan du få tilgang til de generelle vilkårene via lenkene som er lagt ut i nettbutikken, laste ned og lagre dem på den elektroniske enheten din, og/eller skrive dem ut. Når bestillingen din er registrert i nettbutikken vår, vil det automatisk bli sendt en e-post til e-postadressen du ga oss, og denne vil inneholde disse generelle vilkårene, f.eks. som en vedlagt lenke, nedenfor omtalt som "bestillingsbekreftelsen". Les nøye gjennom bestillingsbekreftelsen når du mottar den, og sjekk at alle relevante detaljer, f.eks. leveringsadresse og spesifikasjonen av de bestilte produktene, er riktige. Hvis ikke, eller hvis du ønsker å kansellere eller endre bestillingsdetaljene på kort varsel før levering, må du kontakte oss umiddelbart på e-post support@nonstopdogwear.com, men siden fristen for kansellering/endring er svært kort, kan vi ikke love at vi kan kansellere/endre bestillingsdetaljene før den respektive bestillingen blir behandlet.

1.12 Hvis du ikke mottar en slik bestillingsbekreftelse på e-post innen en tidsramme på maksimalt syttito (72) timer, skal dette anses som at vi har avvist bestillingen din. Hvis bestillingen består av flere artikler, vil en kjøpekontakt opprettes bare for de artiklene som eksplisitt er nevnt i den etterpåfølgende bestillingsbekreftelsen fra oss. Hvis du ikke har en offisielt registrert adresse på den adressen du ga til oss, kan det hende posten sender pakken i retur til oss. I dette tilfellet vil du måtte betale de eventuelle tilleggskostnadene som påføres oss i denne sammenhengen. Hvis du har en midlertidig adresse, kan du oppgi navnet på en person som er registrert på den adressen i C/O-feltet på bestillingen din. Hvis du må foreta endringer i leveringsadressen på kort varsel etter at du har mottatt bestillingsbekreftelse fra oss, må du kontakte oss med én gang. Hvis et av produktene du har kjøpt, ikke skulle være tilgjengelig, vil vi trekke den aktuelle prisen fra den summen som du skal betale, og resten av de tilgjengelige produktene blir sendt til deg. Hvis andre tilsvarende produkter er tilgjengelige, tar vi kontakt med deg på telefon/e-post for å tilby deg disse produktene som erstatning. Utsolgte produkter vil ikke bli levert senere hvis ikke de er på lager.

1.13 Ved å gå inn på og bruke kommunikasjonsverktøyene, gir du samtykke til at disse generelle vilkårene skal gjelde i sin helhet i tillegg til alle andre lover eller forskrifter som gjelder for kommunikasjonsverktøyene og den (de) respektive salgstransaksjonen(e). Hvis ikke du er enig i at de generelle vilkårene skal gjelde, må du straks forlate de respektive kommunikasjonsverktøyene.

1.14 Vi følger gjeldende norske lover og forskrifter for forbrukerkjøp. Vi kan opplyse om at disse lovene blant annet er regulert av forbrukerkjøpsloven, kanselleringsloven, markedsføringsloven, personvernloven, e-handelsloven og finansavtaleloven.

2. AVTALEPARTNER

Din avtalepartner for alle nettbaserte salg fra bedrift til kunde (B2C) er:

Non-stop dogwear AS
Holtevegen 395
2372 Brøttum
Norway
Tlf.: +47 6234 1000
support@nonstopdogwear.com
www.nonstopdogwear.com
Registrert mva.-nummer 994194151
Viseadministrerende direktør: Fredrik Skjøldt

3. INNGÅELSE AV SALGSAVTALE, priser, betalingsmetoder

3.1 Når du har funnet det produktet/de produktene du ønsker å kjøpe på nett, kan du uten forpliktelse legge det/dem i handlekurven ved å klikke på knappen "Legg i handlekurv". Hvis du vil, kan du fjerne den valgte artikkelen fra handlekurven ved å klikke på "x"-knappen. Hvis du ønsker å kjøpe artikkelen/artiklene i kurven, kan du klikke på "Kjøp nå"-knappen. Obligatoriske felt blir omgitt av en rød kant. Når du har skrevet inn opplysningene dine, velger du den forsendelses- og betalingsmetoden du foretrekker hvis markedet byr på alternativer. Du vil da se et detaljert sammendrag av bestillingen din, summen og en nærmere spesifikasjon. De detaljene du har angitt, kan modifiseres og/eller endres før du fullfører kjøpet. Du må deretter avslutte nettkjøpet ved å klikke på knappen "Legg inn bestilling". Frem til nå kan det nettbaserte kjøpet når som helst avbrytes ved ganske enkelt å lukke hvilket som helst av de kommunikasjonsverktøyene du bruker.

3.2 Alle prisene i nettbutikken inkluderer lokal merverdiavgift og – hvis det er relevant – tollavgifter, skatter og gebyrer. Summen vises før kjøpet og dekker alle utgifter forbundet med det respektive kjøpet av produktene våre, f.eks. levering.

3.3 Vi tilbyr følgende betalingsmetoder avhengig av det aktuelle landet der kunden bor:

  • PayPal;
  • Adyen

4. AVVISNING OG KANSELLERING AV BESTILLINGER FRA NSD

4.1 Hvis vi ikke kan akseptere kundens bestilling helt eller delvis av en eller annen grunn (inkludert en av de grunnene som er beskrevet i punkt 4 eller på annen måte angitt her), skal vi informere deg om dette i e-post.

4.2 Vi har rett til å avvise/kansellere bestillingen til en kunde av vesentlige grunner, særlig, og uten begrensning, under følgende omstendigheter:

4.2.1 Vi kan ikke få autorisering for kundens betaling og/eller har grunn til å tro at det aktuelle tiltenkte nettkjøpet kan være en ulovlig eller bedragersk aktivitet, noe som inkluderer bestillinger fra en kunde der antallet av de bestilte artiklene er høyere enn de vanlige antallene for private husholdninger eller eget bruk, eller der identiske påfølgende bestillinger foretas, eller der bestillinger i uvanlige antall skal sendes til identiske leveringsadresser eller lignende;

4.2.2 kunden oppfyller ikke kvalifikasjonene og kriteriene som er angitt i disse generelle vilkårene;

4.2.3 vi oppdager en opplagt umiskjennelig feil som gjelder beskrivelsen og/eller prisen på en bestilt artikkel. Videre kan ingen kunderettigheter komme fra skrivefeil, produktbeskrivelser eller opplagte feil generelt på noen av kommunikasjonsverktøyene.

4.2.4 vi er uventet tom for en artikkel som er bestilt av kunden, eller den er ikke tilgjengelig på annen måte;

4.2.5 der vi vet eller med rimelighet mistenker at den aktuelle bestillingen ble foretatt med hjelp av en eller annen programvare, robot, søkerobot, spiderbot eller ved å bruke andre automatiske metoder.

4.3 Vi sender varer til alle land i hele verden med unntak av Belarus, Kasakhstan, Russland, Nord-Korea, Ukraina, Venezuela og Armenia, men vi forbeholder oss retten til å modifisere/endre denne listen etter eget skjønn.

4.4 Hvis NSD foretar en kansellering, vil vi informere den aktuelle kunden umiddelbart. Hvis kunden allerede har mottatt artikler fra oss som er gjenstand for kansellering, har kunden plikt til å returnere disse artiklene til oss i samsvar med våre retningslinjer for retur som beskrevet i punkt 5 nedenfor mot at vi refunderer betaling for de nevnte artiklene samt leveringskostnadene hvis kunden har betalt disse. Andre krav fra kunden aksepteres ikke, for eksempel hvis kunden ikke kan starte en planlagt snørekjøringstur fordi kundens bestilling ikke er ekspedert, eller lignende.

5. RETNINGSLINJER FOR KANSELLERING, TILBAKEKALLINGSRETTIGHETER OG PROSEDYRE FOR VÅRE FORBRUKERKUNDER

5.1 Våre forbrukerkunder har rett til å kansellere en bestilling og den respektive kjøpsavtalen innen seksti (60) dager (eller innen enhver annen kanselleringsperiode som foreskrevet av gjeldende obligatoriske lover) fra datoen der forbrukeren eller en  tredjepart ikke er transportør, har mottatt den siste artikkelen av den aktuelle bestillingen.

5.2 For å utøve din tilbakekallingsrett kan du besøke https://www.nonstopdogwear.com/en/faq/returns/, som vil lede deg og gi deg de nødvendige detaljene i denne sammenhengen.

6. LEVERINGSMÅTER, EIENDOMSFORBEHOLD, PRISER

6.1 Alle produkter som vises på kommunikasjonsverktøyene, er gjenstand for tilgjengelighet. Dette betyr at selv om vi jobber for å sikre at kommunikasjonsverktøyene hele tiden viser tilgjengeligheten til lageret, kan det hende at en artikkel som vises på kommunikasjonsverktøyene ikke lenger eller ikke midlertidig er tilgjengelig for kjøp. Mindre forskjeller i farge og andre mindre variasjoner i artiklene kan forekomme som følge av forskjeller i bildegjengivelse, visningsteknologier eller andre tekniske årsaker, og vi tar ikke ansvar for noen av disse variasjonene og avvikene.

6.2 Vi sender de bestilte produktene senest innen tre (3) arbeidsdager etter at vi har mottatt og bekreftet den respektive bestillingen hvis angitt adresse, telefonnummer og e-postadresse er riktig. Hvis ikke det oppstår uforutsette problemer, f.eks. streik eller andre tilfeller av force majeure og lignende, bør de bestilte produktene vanligvis nå deg innen åtte (8) arbeidsdager fra den respektive bestillings- og bekreftelsesdatoen, men denne tidsperioden kan overskrides hvis transporten skal krysse grenser og leveres utenfor Norge.

6.3 Hvis det i enkelte tilfeller forekommer at leveransen av produkter som vi har bekreftet skal nå kundene innen den nevnte perioden på åtte arbeidsdager, er forsinket, kan kundene etter eget valg bestemme om de vil kansellere den respektive bestillingen eller vente på senere levering. Hvis det har gått (4) uker fra den datoen vi bekreftet bestillingen uten levering til kunden, vil den respektive bestillingen uansett bli kansellert automatisk og eventuelle betalinger som allerede er mottatt fra kunden, vil umiddelbart og automatisk bli refundert av oss.

6.4 Vi har rett til innen rimelighetens grenser å ekspedere en bestilling i form av delte leveranser uten å belaste kunden for ekstra kostnader med mindre kunden ba om delleveringer. Når en bestilling blir delt opp, vil hver del utgjøre en egen salgskontrakt. Hvis vi leverer for sent, eller hvis én del av en delt leveranse er defekt, skal ikke kunden ha rett til å kansellere noen annen del av den delte bestillingen.

6.5 Leveringskostnadene skal betales av kunden hvis ikke det sies noe annet i dette dokumentet.

6.6 Produktene som en kunde bestiller på nett via nettbutikken vår, forblir vår eiendom til vi har mottatt full betaling. Kunden har ikke rett til å selge, avhende eller pantsette noe produkt før eiendomsretten til det har gått over til kunden. Når det gjelder selskaper, vil de bestilte artiklene forbli vår eiendom til alle våre krav som oppstår i forbindelse med vårt forretningsmessige forhold (inkludert kravene til våre nettbutikkpartnere), er betalt fullt ut.

6.7 Levering skal foretas på vår egen risiko i samsvar med de lovfestede bestemmelsene for nettkjøp av forbrukervarer som gjelder i det respektive land der kunden bor. Ved leveranser til et selskap skal transportrisikoen gå over til selskapet når de bestilte artiklene overleveres til den respektive transportøren.

6.8 Hvis det ikke lykkes å levere den respektive bestillingen på grunn av deg, vil du være ansvarlig for de ekstra kostnadene som oppstår. Leveranser skal anses å være umulige å levere hvis ingen som er autorisert til å motta leveransen, er tilgjengelig til å motta den, og hvis hentefristen overskrides uten at pakken er hentet, eller hvis mottakeren eller mottakerens autoriserte representant som du har utpekt, nekter å akseptere pakken, eller hvis du eller din representant ikke kan nås på den oppgitte adressen. Dette skal også gjelde for leveranser som foretas til visse utpekte mottaksfasiliteter, f.eks. postbokser eller -kasser.

6.9 Prisene, som angitt på våre kommunikasjonsverktøy, kan vises i, men er ikke begrenset til, valutaene EURO, USD, NOK, SEK, DKK, CZK, CHF og GBP og inneholde lovfestet omsetningavgift og andre priselementer, som vil vises separat på kundens faktura som mottas fra oss. Den respektive momssatsen – hvis relevant – for alle nettsalg fra bedrift til kunde vil være den som betales i det landet der de respektive produktene skal leveres. (?)

7. PRODUKTGARANTI

7.1 For nettbaserte salgstransaksjoner fra bedrift til kunde for forbrukerkunder gjelder en lovfestet garantiperiode på to (2) år fra datoen for mottak av de bestilte produktene, mens garantiperioden for selskaper skal være ett (1) år. Den sistnevnte fristen gjelder ikke i de tilfellene der kravet til et selskap er basert på fysisk skade, tap av liv eller grov uaktsomhet fra vår side, eller der lengre garantiperioder foreskrives av obligatoriske gjeldende lover. Av bærekrafts- og miljøhensyn samtykker du i at vi først skal reparere et produkt hvis det kan repareres.

7.2 Alle garantikrav skal rettes til oss som angitt i punkt 2 over for alle leveranser av produkter som er bestilt på nett og mottatt fra oss. For alle andre leveranser som mottas fra nettbutikken til en autorisert salgspartner for NSD, sender vi det respektive garantikravet til den nevnte partneren.

7.3 I henhold til disse retningslinjene for garanti som gjelder nettsalg fra bedrift til kunde, innfrir vi ikke garantikrav for produkter:

7.3.1 mottatt fra en annen kilde enn kommunikasjonsverktøyene;

7.3.2 som har blitt skadet på grunn av uaktsomhet eller feilbruk (f.eks. uvanlig høye eller lave temperaturer og varme, eksponering for skadelige kjemikalier som etsende stoffer og lignende);

7.3.3 skadet som følge av vesentlig misbruk eller aktiviteter utenfor omfanget av det tiltenkte formålet for et slikt produkt (for eksempel å bruke en sele som tau);

7.3.4 skadet som følge av normal slitasje eller oversteget den rimelige levetiden for et slikt produkt.

8. IMMATERIELLE RETTIGHETER

8.1 Vi er og forblir eier av all opphavsrett og alt innhold i og på kommunikasjonsverktøyene. Du har bare rett til å se, studere, skrive ut og/eller laste ned innhold helt eller delvis som finnes nå og i fremtiden på kommunikasjonsverktøyene til eget personlig og ikke-kommersielt bruk og til egen informasjon (heretter omtalt som "tillatt bruk"). Ingen bruker av kommunikasjonsverktøyene inkludert kunder har rett til på noen som helst måte å endre innhold, kopiere, publisere, skape avledede arbeider, lisensiere, reprodusere, overføre eller selge noe av innholdet på kommunikasjonsverktøyene eller bruke det på et annet nettsted eller på andre medier, hvis ikke vi har gitt vårt uttrykkelige skriftlige samtykke til en spesifikk modifikasjon eller annen bruk etter skriftlig anmodning av den besøkende på våre kommunikasjonsverktøy utover tillatt bruk.

8.2 Kunden skal ikke fjerne eller på annen måte undertrykke eller modifisere opphavsrettigheter, varemerker eller andre immaterielle rettigheter som gjelder innhold på kommunikasjonsverktøyene.

8.3 Det samme som er beskrevet i punkt 8.1 og 8.2 over, skal gjelde for alle varemerker, logoer og andre immaterielle rettigheter for NSD (heretter omtalt som "de immaterielle rettighetene"), som skal forbli vår eksklusive eiendom (inkludert de som eies av våre tilknyttede selskapet og våre lisensgivere).

8.4 All bruk utover den tillatte bruken som skjer ved brukere av kommunikasjonsverktøyene, inkludert kunder av noen av de immaterielle rettighetene, skal på samme måte kreve vår uttrykkelige skriftlige forhåndsgodkjenning. Dette skal også gjelde for all bruk av våre immaterielle rettigheter i forbindelse med å opprette lenker, hypertekst, dyplenker og lignende mellom et av kommunikasjonsverktøyene våre og andre tredjepartsmedier på nettet.

9. PERSONVERN

9.1 Vi respekterer fullt ut personvernet til de personene som går inn på og bruker kommunikasjonsverktøyene. Vår personvernerklæring inneholder detaljer om på hvilken måte og i hvilket omfang vi bruker kunderelaterte opplysninger og data, inkludert bruken av informasjonskapsler, den type opplysninger vi samler inn fra våre kunder og til hvilke formål, samt under hvilke omstendigheter vi utleverer slike data. Kundene blir uttrykkelig spurt om de ønsker å motta tilbud og/eller annen informasjon.

9.2 Vår personvernerklæring utgjør en integrert del av disse generelle vilkårene. Ved å gå inn på kommunikasjonsverktøyene våre, samtykker du i og aksepterer at vi kan bruke, samle inn, lagre og behandle dine personopplysninger i samsvar med vår personvernerklæring.

10. ANSVARSBEGRENSNING

10.1 Ikke under noen omstendigheter avviser vi vårt ansvar for bedrageri, død eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet eller våre medarbeideres og/eller representanters uaktsomhet eller noe annet tap som det ikke er tillatt å avvise og/eller begrense ifølge gjeldende obligatoriske lover og forskrifter. Denne ansvarsbegrensningen som er beskrevet her i punkt 10, omfatter også våre nettbutikkpartnere, men gjelder ikke der vi på bedragersk vis har skjult en mangel eller der vi i vesentlig grad har beskrevet et produkt på kommunikasjonsverktøyene på feilaktig måte.

10.2 Vi tar intet ansvar for tap eller skader som en kunde og/eller en bruker av kommunikasjonsverktøyene lider, og som ikke er

10.2.1 forårsaket av vårt brudd på disse generelle vilkårene, eller som er forårsaket av feilbruk eller misbruk av en kunde av våre produkter, spesielt, men ikke begrenset til, manglende samsvar med noen av våre medfølgende bruksanvisninger eller retningslinjer for det respektive produktet/de respektive produktene, som også er beskrevet i punkt 7.3 over;

10.2.2 et resultat av vår midlertidige mangel på å gi tilgang til kommunikasjonsverktøyene (eller en del av dem), eller resultatet av en fjerning av visse artikler fra kommunikasjonsverktøyene;

10.2.3 et resultat av vår rett til å kansellere bestillinger i samsvar med vilkårene i punkt 4 over;

10.2.4 forårsaket av et distribuert tjenestenektangrep, Internett-virus eller andre teknologisk skadelige data eller annet teknologisk skadelig materiale som på negativ måte kan påvirke datautstyr, data, programvare eller andre materialer og opplysninger som følge av din bruk av kommunikasjonsverktøyene (inkludert, men ikke her begrenset til, nedlasting av innhold fra kommunikasjonsverktøyene eller et annet nettmedium som er forbundet med dette);

10.2.5 resultatet eller følgen av manglende oppfyllelse av forpliktelser fra vår side, som kan tilskrives hendelser utenfor vår kontroll (f.eks. brann, krig, opptøyer, pandemier, sivil uro, større ulykker, oversvømmelse, uvær, streik, lockout og/eller andre større katastrofer).

10.3 Hvis ikke gjeldende obligatoriske lover sier noe annet, er hele vårt ansvar overfor kundene for tap eller skader som oppstår i forbindelse med nettkjøp fra bedrift til kunde av NSD-produkter, begrenset til maksimalt etthundreogfemti prosent (150 %) av verdien av den respektive bestillingen til kunden.

11. GJELDENDE LOV, JURISDIKSJON, LØSNING AV NETTBASERTE TVISTER

11.1 Hvis ikke det er sagt noe annet om gjeldende obligatoriske lover og forskrifter som gjelder for forbrukerkunder, skal disse generelle vilkårene utelukkende styres av norsk materiell lov uten hensyn til de internasjonale prinsippene for konfliktløsning. For nettbaserte salgstransaksjoner på tvers av grensene mellom selskaper og oss, gjelder ikke FNs konvensjon om kontrakter for internasjonale løsørekjøp (CISG).

11.2 Hvis kunden er et selskap, er Oslo/Norge det eneste vernetinget med den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Oslo for uenigheter som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse generelle vilkårene og/eller alle nettsalg som ikke kan løses i minnelighet.

11.3 På nettstedet sitt har EU-kommisjonen følgende lenke til ODR-plattformen. Denne plattformen skal være et inngangspunkt for utenomrettslige løsninger på tvister som oppstår i forbindelse med nettsalg og serviceavtaler som er inngått mellom forbrukere og selgere. NSD er verken forpliktet eller villig til å delta i en prosedyre for tvisteløsning i en enhet for alternativ tvisteløsning.

12. AVSLUTTENDE BESTEMMELSER, ANNEN INFORMASJON

12.1 Alle nettbaserte transaksjoner fra bedrift til kunde og all bruk av kommunikasjonsverktøyene er ene og alene underlagt denne versjonen av de generelle vilkårene, inkludert eventuelle fremtidige skifter eller endringer av dem, som gjelder på det tidspunktet du ønsker å foreta den respektive bestillingen via kommunikasjonsverktøyene, eller den dagen du besøker kommunikasjonsverktøyene, hva som enn måtte være tilfellet. Vi forbeholder oss retten til når som helst å skifte ut og/eller endre disse generelle vilkårene.

12.2 Hver bestemmelse i disse generelle vilkårene skal tolkes separat og uavhengig av hverandre. Hvis en bestemmelse anses som ugyldig, uten rettsvirkning eller på annen måte umulig å håndheve, skal denne bestemmelsen være å anse som å utgå fra de andre vilkårene og skal ikke påvirke gyldigheten og/eller tvangskraften av noen av de andre bestemmelsene i disse generelle vilkårene.

12.3 Disse generelle vilkårene er utgitt i en engelsk- og tyskspråklig versjon. Hvis det er uoverensstemmelser, inkonsekvenser eller avvik mellom de to versjonene, er det den engelskspråklig versjonen som skal gjelde.

Sikker betaling
Sikker betaling
Paypal eller Visa/Mastercard
Ingen overraskelser
Ingen overraskelser
Alle skatter og avgifter er inkludert i prisene våre.
Sender over hele verden.
Sender over hele verden.
Gratis frakt over kr 500,00. 60 dagers fri retur.
Kundesenter
Kundesenter
Finn svar på spørsmålene dine.
Do you want more?

Sign up to get news and informations about new products, upcoming events, and other news from Non-stop dogwear.

KjøpsbetingelserPrivacy policyCookiesImpressum

© Non-stop dogwear 2024

Non-stop dogwear|Non-stop defense